Физик эмчилгээ

Нярайн инкубатор BB-100(Standard)

Disonmed
0₮
Хүргэлттэй
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

1.   Цахилгаан хангамж: ~ 220V, 50/60Hz

2.   Цахилгааны оролт: 650VA( цахилгаан гаралтын суваг :200VA)

3.   Ажиллах орчин:

-      Орчны температур: 20℃- 30℃

-      Орчны чийгшил: 30% RH - 75% RH

-      Орчны агаарын даралт: 700 hPa -1060 hPa

-      Агаарын урсгалын хурд  0.3m/s -ээс бага байх

4.   Температурын удирдлагын хязгаар:

-      Агаарын температур: 25℃-37℃, 37.1℃-38℃

5.   Халаах цаг: 45 min

6.   Анхааруулгын функц:

6.1 Агаарын температур 38℃-аас их болсон тохиолдолд халаах горимыг унтрааж дуут болон харагдах анхааруулга өгнө.

6.2  Агаарын температур  40℃- болсон тохиолдолд халаах горимыг унтрааж дуут болон харагдах анхааруулга өгнө.

6.3 Температур өөрчлөгдөхөд өгөх дохио: Агаарын темпператур  ±3.0℃-аар өөрчлөгдөхөд  дуут болон харагдах анхааруулга өгөх ба +3℃ өөрчлөгдөхөд халаах горимыг унтраана.

6.4 Анхааруулга ба мэдрэгч: Арьсны (эсвэл агаарын) температур мэдрэгч унтарсан, эсвэл богино холболт үүссэн тохиолдолд халаах горимыг унтрааж, дуут, гэрлэн, харагдах байдлаар анхааруулна.  

6.5 Цахилгаан хангамжаас шалтгаалсан анхааруулга Цахилгаан хангамж тасалдсан тохиолдолд дуут болон гэрлэн дохио өгч анхааруулна. Сэнс эвдэрсэн үед өгөх анхааруулга

6.6 Сэнс ажиллахаа больсон эсвэл гэмтэлтэй бол дуу, гэрлээр дохио өгч, халаах горимыг унтраана.

6.7 CO2-н концентрацын дээд хэмжээ  0.4%

6.8  Хэвийн ажиллаж байх үед  инкубатор доторх дуу шуугианы хэмжээ  55dB(A)-аас хэтрэхгүй.

6.9 Тээвэрлэх ба хадгалах температур

6.10     Орчны температур: -10℃-аас +55℃

7.   Харьцангуй чийгшил ≤95%RH

8.   Агаарын даралтын хязгаар: 500hPa-1060hpa

Захиалгаар нийлүүлнэ. Үнийн санал болон нийлүүлэх хугацааг 80557588 утсаар холбогдож тодруулна уу.

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл